Recursos formatius Ajuntaments

Recursos i accions formatives inclosos en l’oferta de la Diputació de Barcelona adreçada a empleats/des dels ajuntaments.

Recursos formatius DIBA

Recursos i accions formatives inclosos en l’oferta adreçada a empleats/des de la Diputació de Barcelona.